Masukkan teks  

Publikasi Sekolah Pascasarjana


Judul: Banksy's street art graffiti stencils as a critique of contemporary society and politics at the beginning of the XXI Century
Penulis: Bojana Ćirić dan Dr. G.R. Lono Lastoro Simatupang, MA.
Program Studi: Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa