Masukkan teks  

Publikasi Sekolah Pascasarjana


Judul: Peranan Bangsa Berber dalam Ranah Perpolitikan Afrika Utara pada Abad VII-XIII Mm
Penulis: Ahmad Agus Salim dan Prof. Dr. M. Abdul Karim, M.A., M.A.
Program Studi: Kajian Timur Tengah