Masukkan teks  

Publikasi Sekolah Pascasarjana


Judul: The Making of Zikr as a Part of Hindu Practice: a Study of a Balinese Hindu Community Reciting the Shalawat Wahidiyah
Penulis: Mauliya RISALATURROHMAH dan Kelli A. Swazey, Ph.D.
Program Studi: Agama dan Lintas Budaya