Masukkan teks  

Publikasi Sekolah Pascasarjana


Judul: Têtabuhan dan Têtêmbangan dalam Upacara Ngaben di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Bali
Penulis: I Nyoman Cau ARSANA dan Dr. G.R. Lono Simatupang, MA.
Program Studi: Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa