Masukkan teks  

Publikasi Sekolah Pascasarjana


Judul: Nilai Estetika Kesenian Shalawat Angklung Eling Pati: Di Dusun Karasan Palbapang Bantul Yogyakarta 2016
Penulis: Mahfudiah SAFITRI dan Dr. Samsul Maarif, MA.
Program Studi: Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa