Tentang UGM
IT Center
Perpustakaan
Penelitian
Webmail

Berkaca di Layar Lebar: Wacana tentang Perpustakaan dalam Film Indonesia Era Milenium Ketiga

Dipromosikan oleh Nina MAYESTI
Penulis: Nina MAYESTI dan Dr. Aprinus Salam
Program Studi: Kajian Budaya dan Media
Tanggal Ujian: 22 June 2018